Polish Czech English French German Russian Slovak

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków na stworzenie miejsc pracy w nowej spółdzielni socjalnej odbędzie się w terminie: 20.06.2017 roku - 03.07.2017 roku.

UWAGA!!!  Nabór dotyczy wyłącznie stworzenia miejsc pracy dla 5 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w nowo tworzonej spółdzielni socjalnej, której działalność będzie wpisywała się w Strategię Rozwoju LGD/LGR subregionu południowego (tj. min. miała siedzibę na terenie działania Lokalnej Grupy Działania (LGD)* lub Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR)* subregionu południowego woj. Śląskiego i zatrudni pracowników (miejsca pracy utworzone dzięki dotacji OWES) zamieszkujących na terenie działania LGD lub LGR subregionu południowego woj. Śląskiego). Warunkiem pozytywnej rekomendacji komisji rekrutacyjnej będzie dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia z LGD/LGR (zaświadczenie wymagane będzie wyłącznie od grupy inicjatywnej, która uzyska warunkową rekomendację komisji rekrutacyjnej).

W związku z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku-Białej poniżej przedstawiam wzory proponowanych KART do głosowania w wyborach samorządowych i zapraszam do wyrażenia opinii, wniosków i uwag dotyczących ich formatu, czytelności, przejrzystości itp, które można przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 22 czerwca 2017 r. do godz. 12.00.

Prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk dobiegają końca.

W związku z tym zapraszamy Państwa serdecznie - mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz pozostałych interesariuszy rewitalizacji na konferencję podsumowującą, która odbędzie się w dniu 19 czerwca br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

W programie konferencji:

- prezentacja przebiegu realizacji projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk”
- prezentacja dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Szczyrk”
- poczęstunek

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 16 czerwca br. pod numerem telefonu (33) 829 50 27 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   

Serdecznie zapraszamy!

Burmistrz Miasta Szczyrk zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych
Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 6 do 16 czerwca 2017 r.
Uwagi do projektu Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk można składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2017 roku w postaci:

 - papierowej przesłanej na adres: Urząd Miejski Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Szczyrku – Biuro Podawcze,

- elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie programu, link do formularza:
https://goo.gl/forms/8aYW9c63GnVZLUXl1

- ustnej w Urzędzie Miejskim w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, w godzinach pracy Urzędu,

Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

- spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, projektodawców, którzy zgłosili propozycje projektów do Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk i innych interesariuszy rewitalizacji, w dniu 13 czerwca 2017 r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Miejskim w Szczyrku.

Urząd Miejski w Szczyrkun a wniosek firmy Leitner AG informuje, iż w terminie od 19.05.2017 r. do 21.05.2017 r. z terenu boiska sportowego przy ul. Plażowej 8 COS ze Szczyrku na Halę Jaworzyna planowane są loty helikoptera w celu przetransportowania składowanych tam elementów kolei linowej.

Urząd Miejski w Szczyrkun a wniosek firmy Leitner AG informuje, iż w terminie od 19.05.2017 r. do 21.05.2017 r. z terenu parkingu zlokalizowanego w pobliżu dolnej stacji kolei linowej ze Szczyrku na Halę Jaworzyna planowane są loty helikoptera w celu przetransportowania składowanych tam elementów kolei linowej.

Strona 1 z 26
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki