• Informacja Burmistrza Miasta Szczyrk ws. osunięcia się skarpy na os. Migdalskim

  W związku z uszkodzeniem (podcięciem) podczas prac ziemnych prowadzonych  na prywatnej działce o numerze 6068/1 skarpy w bezpośrednim sąsiedztwie prywatnej drogi dojazdowej do Os Migdalskiego w Szczyrku, co spowodowało osunięcie skarpy i uszkodzenie konstrukcji drogi, które może przyczynić się do narażenia użytkowników drogi na utratę zdrowia lub życia, Burmistrz Miasta Szczyrk podjął bezzwłoczne działania w tej sprawie.

  Działania te polegały na pisemnych wystąpieniach do instytucji i organów posiadających ustawowe kompetencje i uprawnienia w tego typu zdarzeniach tj.: Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego z siedzibą przy ulicy Piastowskiej 40, 43 – 300 Bielsko – Biała, informacje - w temacie prowadzonych czynności można uzyskać pod numerem telefonu 33 813 62 42, oraz Komisariatu Policji w Szczyrku z siedzibą przy ulicy Myśliwskiej 40, 43-370 Szczyrk - w temacie prowadzonych czynności można uzyskać pod numerem telefonu 33 825 46 10,

  O wsparcie i koordynację tych działań zwrócono się również do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach z siedzibą przy ulicy Powstańców 41a, 40-24 (tel. 32 606-33-00) oraz Wojewody Śląskiego z siedzibą przy ulicy Jagiellońskiej 25, 40-032 Katowice (tel. 32 207 77 77). Informuję jednocześnie, że doraźne zabezpieczenie terenu wykonała Państwowa Straż Pożarna z Bieska – Białej.

  Ponadto informuję, że na ustne polecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w/w droga została zamknięta do odwołania.

  zobacz więcej
 • BEZPŁATNE GRUPY WSPARCIA ONLINE

  Fundacja ADRA Polska i należący do niej portal Grupawsparcia.pl serdecznie zapraszają mieszkańców województwa śląskiego do udziału w grupach wsparcia online w celu zadbania o kondycję psychiczną i ogólne samopoczucie. Możliwe jest również przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa i konsultacji psychologicznych.

  zobacz więcej
 • Dzień Edukacji Narodowej

  Nauczyciele i Pracownicy

   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia, za zaangażowanie w pracy i działania na rzecz rozwoju szkoły i przedszkola.   

  Dziękując za zaszczytne pełnienie trudnej i wymagającej misji, jaką jest zawód nauczyciela, kieruję do Państwa najserdeczniejsze życzenia. Życzę satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą, radości z odkrywania ich talentów i uzdolnień, dumy z sukcesów wychowanków oraz twórczego zapału do podejmowania nowych wyzwań.

  Niech Państwa wiedza, pasja spotykają się z uznaniem i szacunkiem uczniów, niech będą dla nich inspiracją do własnego rozwoju.

  Życzę Państwu wielu osiągnięć zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.

   

  Burmistrz Miasta Szczyrk

  Antoni Byrdy

   

  zobacz więcej
 • Informacja na temat sposobu realizacji powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od dnia 10 października 2020 r. istnieje możliwość realizacji Powszechnego Spisu Rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z użytkownikami gospodarstw rolnych.

  Przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych będzie realizowane z zachowaniem wszystkich obowiązujących zaleceń sanitarnych.

  zobacz więcej
 • Ważne - ograniczenia w obsłudze interesantów UM

  Urząd Miejski w Szczyrku nie prowadzi aż do odwołania bezpośredniej obsługi stron.

  Osobiście, po ustaleniu terminu wizyty, można zgłaszać się do:

  zobacz więcej
 • KOMUNIKACJA BESKIDZKA W GMINIE KĘTY

  W piątek, 25 września w siedzibie PKS/Komunikacji Beskidzkiej odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Beskidzkim Związkiem Powiatowo Gminnym, Gminą Kęty, Gminą Porąbka, PKS w Bielsku-Białej oraz Międzygminnym Zakładem Komunikacyjnym w Kętach.

  Pełna informacja w załączniku.

  zobacz więcej