• Informacja dot. warunków sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (opłaty, terminy, oświadczenia)

  Urząd Miejski w Szczyrku przypomina, że w dniu 30.09. br. upływa ustawowy termin wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014r.

  Nie dokonanie opłaty w ustawowym terminie skutkuje wygaśnięciem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

  zobacz więcej
 • Jerzy Buzek w Szczyrku!

  W niedziele 3.08.2014 r., podczas ostatniego dnia tegorocznego 51. Tygodnia Kultury Beskidzkiej na szczyrkowskiej estradzie wystąpił min. Regionalny Zespół „Klimczok „ze Szczyrku.

  zobacz więcej
 • PRZEBUDOWA STACJI PALIW!

  Przedsiębiorstwo Komunalne w Szczyrku informuje iż rozpoczęło kolejny etap przebudowy Stacji Paliw.

  zobacz więcej
 • 16.11.2014 r. – WYBORY!!!

  Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostały zarządzone na dzień 16.11.2014 r.

  zobacz więcej
 • URLOP NA ROBOCZO!

  Korzystając z tegorocznego urlopu w trakcie podróży po Polsce, po wcześniejszym zapowiedzeniu odwiedziłem kilku naszych miast partnerskich, spotkałem się tam z osobami z którymi przez ostatnie kilka lat wspólnie realizowaliśmy programy współpracy.

  zobacz więcej
 • Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku, informuje że od 1 września 2014 r. Województwo Śląskie realizuje projekt pn.,,Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

  Celem projektu jest wzmocnienie i wsparcie rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, poprzez współpracę Samorządu Województwa Śląskiego z gminami, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, a także z sektorem biznesu.

  zobacz więcej
 • Trwa akcja odbioru azbestu od mieszkańców z terenu Gminy Szczyrk

  Od kwietnia br. trwa realizacja akcji w ramach, której właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Szczyrk mają możliwość skorzystania z pomocy w zakresie bezpłatnego odbioru i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Koszt odbioru, transportu, utylizacji oraz worków pokrywa w 100% gmina.

  zobacz więcej
 • Zostań Partnerem Ogólnopolskiego Programu - Karta Dużej Rodziny

  Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  zaprasza do współpracy w realizacji Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych, wszystkie podmioty działające na terenie miasta Szczyrk, niezależnie od sektora, czy wielkości (m. in. hotele, obiekty turystyczne i rekreacyjne, obiekty gastronomiczne, handlowe itp.).

  zobacz więcej
 • Nowy okres zasiłkowy - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku – Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny przypomina,

  iż z dniem 30-09-2014 r. wygasają decyzje w sprawie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego przyznanych na okres świadczeniowy 2013/2014, natomiast z dniem 31-10-2014 – wygasają decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych przyznanych na okres zasiłkowy 2013/2014.

  zobacz więcej