2013-06-17

Samorząd Gminy Szczyrk od wielu lat wspierał wszelkie działania zmierzające do rozwoju infrastruktury narciarskiej w Centralnym Ośrodku Sportu, który jest gospodarzem wyciągów i tras narciarskich na Skrzycznem oraz w Szczyrkowskim Ośrodku Narciarskim S.A., który nabył od Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. Ośrodek Czyrna – Solisko.

Tym razem została przedstawiona w formie uchwały Rady Miejskiej propozycja wniesienia do spółki Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. terenów Hali Skrzyczeńskiej.

Zdaniem samorządu, pozwoli to spółce na wykorzystanie środków finansowych nie na wykupy gruntów, a na rozwój infrastruktury wyciągowej.

Ten strategiczny teren warunkuje modernizację istniejących wyciągów, a w przyszłości może zadecydować o dalszej rozbudowie ośrodka.

Rozwiązanie takie w sposób zdecydowany przyspieszy proces inwestycyjny.

Konieczność rozwoju Szczyrku, jako miejscowości o znaczącym potencjale turystycznym i sportowym, biorąc również pod uwagę działalność Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. jako spółki o istotnym znaczeniu dla Gminy Szczyrk w zakresie rozwoju kultury fizycznej i narciarstwa oraz infrastruktury sportowej, Rada Miasta oraz Burmistrz w sposób jasny wyrazili swoje stanowisko.

Jest to ze strony samorządu najdalej idąca propozycja skierowana pod adresem inwestora w celu jak najszybszego poprawienia stanu urządzeń wyciągowych, które pozwolą by ponownie Szczyrk dołączył do grona najlepszych ośrodków narciarskich w Polsce.

Informacja prasowa Urzędu Miasta Szczyrk

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Barbara Marek - Inspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-06-17
Publikacja w dniu:
2013-06-17
Opis zmiany:
b/d