2020-12-08

Burmistrz Miasta Szczyrk zawiadamia, że zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nowe stawki opłat będą obowiązywały od dnia 1 styczna 2021 r.

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustala się stawki w wysokości:

  • 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, gdzie odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się stawkę za pojemnik o określonej pojemności:

  • worek 60 litrów – 8,40 zł;
  • worek 120 litrów – 16,90 zł;
  • pojemnik 120 litrów – 5,90 zł;
  • pojemnik 240 litrów – 11,80 zł;
  • pojemnik 1100 litrów – 54,00 zł;
  • pojemnik KP-7000 litrów - 343,00 zł.

Zawiadomienia o zmianie stawki wraz z aktualnymi blankietami do opłat będą rozsyłane drogą pocztową.

Informujemy, iż od 1 styczna 2021 r na terenie gminy Szczyrk obowiązuje tylko selektywna zbiórka odpadów komunalnych co najmniej na następujące frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpadów oraz odpadów zmieszanych (pozostałości z segregacji czyli to czego nie można wysegregować).  

W przypadku właścicieli nieruchomości którzy do tej pory deklarowali brak segregacji odpadów zobowiązani są do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 styczna 2021 roku.   W związku z powyższym w przypadku braku segregacji odpadów komunalnych, zostanie na podstawie decyzji naliczona opłata  stanowiąca czterokrotność opłaty podstawowej.              

Dodatkowo w przypadku nieruchomości mieszanych (nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i jest prowadzona działalność gospodarcza) należy pamiętać jeżeli zostaną zadeklarowane w deklaracji pojemniki to odpady będą odbierane tylko z pojemników.

Ponadto przypomina się o obowiązku zgłaszania zmian dotyczących ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (w przypadku nieruchomości zamieszkałych), lub zmian dotyczących ilości odpadów powstających na nieruchomości (w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne) w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2020-12-08
Publikacja w dniu:
2020-12-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2020-12-08
Publikacja w dniu:
2020-12-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2020-12-08
Publikacja w dniu:
2020-12-08
Opis zmiany:
b/d