2019-11-06

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na wykonanie zadania pn.: ”Przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowe w miejscowości Szczyrk” odbyło się w dniu 06/11/2019 o godz. 11:00.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  w wysokości: 300 000,00 zł brutto.
Oferty złożyli:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty
(brutto)

Termin wykonania

Okres gwarancji/ rękojmi

Warunki płatności

 

1.

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „DROBUD” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 103
34-300 Żywiec  

 

245 877,00 zł

 

29.05.2020r.

 

60 miesiące

30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

2.

 WTÓRBET Sp. z o.o.
ul. Piekarska 86/17
43-300 Bielsko-Biała

349 320,00 zł

29.05.2020r.

 60 miesiące

30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

3.

”SKAL-BRUK”
Adamczyk Marek
ul. Różana 25,
34-300 Żywiec

 

298 890,00 zł

 

29.05.2020r.

 

60 miesiące

30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

 

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2019-11-06
Publikacja w dniu:
2019-11-06
Opis zmiany:
b/d