2019-11-26

Zgodnie z wytycznymi "Programu Ochrony Powietrza" (Uchwała NR V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017r., obowiązująca od dnia 11 stycznia 2018r.), informujemy Mieszkańców Szczyrku, iż ze względu na rozpoczęcie sezonu grzewczego, co za tym idzie, pogorszenie stanu jakości powietrza, skutkującym ogłaszanie alarmów smogowych, pracownicy tutejszego Urzędu będą przeprowadzać kontrole w zakresie rodzaju spalanego paliwa oraz stanu kotłów.

Kontrole będą przeprowadzane na zgłoszenia Mieszkańców, jak i losowo, podczas ogłaszanych alarmów smogowych. Zgodnie z art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawa ochrony środowiska, upoważnione osoby przez Burmistrza Miasta Szczyrk, mają prawo wstępu na teren nieruchomości w godzinach od 6.00 do 22.00. W przypadku uniemożliwienia kontrolerom wstępu do kotłowni powiadamiana będzie Policja.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, którzy mogą obawiać się wpuszczenia do domu osób nieznanych, informujemy iż osoby przeprowadzające kontrolę będą miały przy sobie upoważnienia podpisane przez Burmistrza Miasta Szczyrk oraz dowód osobisty, celem weryfikacji danych osobowych.

PRZYPOMINAMY!!!!

Spalanie odpadów grozi mandatem, co zostało określone w art. 334 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019r., poz. 1396, z późniejszymi zmianami): „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.

Wysokość kary grzywny, zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń, wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy to 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie).

Gminy za brak realizacji wytycznych w/w „Programu Ochrony Środowiska”, w tym brak przeprowadzania kontroli podczas ogłoszonych alarmów smogowych (podczas ogłoszonego alarmu na poziomie II należy wykonać min 2 kontrole a podczas ogłoszonego alarmu na poziomie III należy wykonać min 5 kontroli), będą obciążane karami finansowymi w wysokości od 50.000 zł do 500.000 zł, co zostało zapisane w art. 315a pkt 1 ppkt 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska.

Organami uprawnionymi do nakładania mandatów na podstawie  art. 334 Prawa ochrony środowiska  jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2019-12-04
Publikacja w dniu:
2019-12-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2019-12-04
Publikacja w dniu:
2019-12-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
b/d