Wiesław STECZEK

urzęduje w budynku OSP ul. Myśliwska 42
w każdy poniedziałek i piątek w godz. od 7:00 - 15:00 tel. (33) 817-89-98

  1. Współdziała w przygotowywaniu materiałów i projektów aktów prawnych Burmistrza Miasta w zakresie ochrony p.pożarowej, a w szczególności zapewnienia na terenie miasta zasobów wody do gaszenia pożarów.
  2. Współdziała w opracowywaniu programów ochrony p.pożarowej
  3. Nadzoruje i kontroluje prawidłowość wykonywania konserwacji i utrzymywania w pełnej gotowości środków alarmowych i łączności, wyposażenia, sprzętu i urządzeń, środków transportowych, odzieży specjalnej, umundurowania do akcji ratowniczych i ćwiczeń.
  4. Nadzoruje właściwe utrzymanie istniejących dróg dojazdowych i dostępu do budynków, a także do p.pożarowego zaopatrzenia w wodę.
  5. Organizuje ćwiczenia taktyczne na obiektach położonych na terenie miasta.
  6. Współdziała w organizowaniu zawodów sportowo-pożarniczych.
  7. Inicjowanie działalności w zakresie popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej w mieście.
  8. Koordynowanie działania w zakresie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze miasta w zakresie ustalonym przez Wojewodę.
  9. Bierze udział w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Redaktor naczelny
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-05-07
Publikacja w dniu:
2013-05-07
Opis zmiany:
b/d