2022-07-01

Urząd Miejski w Szczyrku ogłasza nabór wniosków na wymianę starych kotłów na paliwa stałe w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminy Szczyrk na lata 2022-2026” – realizacja w roku 2022.

W ramach Programu będzie możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany:

    starego kotła węglowego na nowy kocioł gazowy w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 6 500, 00 zł ;

    starego kotła węglowego na nowy kocioł pelletowy w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych - nie więcej niż 7 500, 00 zł ;

    starego kotła węglowego na nowy kocioł zgazowujący drewno w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych - nie więcej niż 7 500, 00 zł ;

    starego kotła węglowego na pompę ciepła w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych - nie więcej niż 7 500, 00 zł ;

 Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli nieruchomości wniosku.                   

Formularz wniosku oraz dodatkowe informacje dot. Programu są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku (nr tel. 033 829 50 20).

 Wnioski przyjmowane będą od dnia 04.07.2022 r. do 22.07.2022 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Szczyrku (Dziennik Podawczy pok. nr 11), w godzinach pracy Urzędu.Lista uczestników sporządzona zostanie według daty złożenia wniosku. W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu decydować będzie kolejność ich zarejestrowania w Urzędzie Miejskim.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2022-07-01
Publikacja w dniu:
2022-07-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2022-07-01
Publikacja w dniu:
2022-07-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2022-07-01
Publikacja w dniu:
2022-07-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2022-07-01
Publikacja w dniu:
2022-07-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2022-07-01
Publikacja w dniu:
2022-07-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2022-07-01
Publikacja w dniu:
2022-07-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2022-07-01
Publikacja w dniu:
2022-07-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2022-07-01
Publikacja w dniu:
2022-07-01
Opis zmiany:
b/d