2018-01-26

Urząd Miejski w Szczyrku ogłasza nabór wniosków na wymianę starych kotłów w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 – Etap II – rok 2018”.

W ramach Programu będzie możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany:

  • starego kotła węglowego na nowy kocioł węglowy kl. 5 w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych - nie więcej niż 6 000, 00 zł ;
  • starego kotła węglowego na nowy kocioł gazowy w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 6 500, 00 zł ;

Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli nieruchomości wniosku.                    

Formularz wniosku oraz dodatkowe informacje dot. Programu są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku na I piętrze w pokoju nr 27  (nr tel. 033 829 50 20).

Wnioski przyjmowane będą od dnia 29.01.2018 r. do 23.02.2018 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Szczyrku (Dziennik Podawczy pok. nr 11),
 w godzinach pracy urzędu.

Lista uczestników sporządzona zostanie według daty złożenia wniosku. W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu decydować będzie kolejność ich zarejestrowania w Urzędzie Miejskim.

Realizacja Programu uzależniona jest od uzyskania środków na jego realizację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2018-01-26
Publikacja w dniu:
2018-01-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2018-01-26
Publikacja w dniu:
2018-01-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2018-01-26
Publikacja w dniu:
2018-01-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2018-01-26
Publikacja w dniu:
2018-01-26
Opis zmiany:
b/d