2019-09-04

O G Ł O S Z E N I E

 

Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Jakuba Ap.
 z siedzibą 43-30 Szczyrk ul. Lipowa 4b
zaprasza do składania ofert  na  roboty budowlane pn. :
„Renowację chodnika wokół kościoła –  Sanktuarium 
pw. Św. Jakuba Starszego w Szczyrku - naprawa wraz
z izolacją fundamentów obiektu od strony północnej, opaską drenażową i wymianą chodnika
z płyt kamiennych  z korytowaniem i podbudową”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz dokumentację projektowa oferenci mogą pobrać od 2.września 2019 r. na stronie internetowej parafii:  www.parafiaszczyrk.pl oraz na stronie Urzędu Miasta Szczyrk:  www.szczyrk.pl. -
w zakładce dla mieszkańca

Termin składania ofert : do 14 września 2019  do godz. 9,00
w godzinach pracy kancelarii tj.; od poniedziałku do piątku w godz. 9,oo-12,oo w Kancelarii Parafii w Szczyrku przy ul. Lipowej 4 b.

Otwarcie ofert: w dniu 14-09-2019 o godz. 9,15 w Kancelarii Parafii w Szczyrku przy ul. Lipowej 4 b.

 

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej: http://www.przetarg.szczyrk.pl/Sanktuarium

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2019-09-04
Publikacja w dniu:
2019-09-04
Opis zmiany:
b/d