(symbol POIN) - mgr Zofia KOCIOŁEK

biuro Nr 39 II p. telefon (33) 829-50-39

  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
  • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych;
  • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie
  • wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,
  • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
  • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
  • współpraca z ABW lub SKW.
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Redaktor naczelny
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-05-17
Publikacja w dniu:
2013-05-17
Opis zmiany:
b/d