2019-04-18

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019r.

Urząd Miejski w Szczyrku, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2017 r. poz. 1579), przedstawia plan postępowań o udzielenie  zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r. , po zmianach budżetowych przyjętych w marcu br.

Lp.

 

          Przedmiot zamówienia

 

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Projekt i budowa drogi gminnej             ul. Poziomkowej  w Szczyrku

Robota budowlana

przetarg nieograniczony

300 000,00

III

2.

Przebudowa drogi gminnej                 ul. Pasterskiej w Szczyrku

Robota budowlana

przetarg nieograniczony

350 000,00

II

3.

Odbudowa progu na rzece Żylica         w rejonie ul. Dębowej w Szczyrku  

Robot budowlana

przetarg nieograniczony

170 000,00

III

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2019-04-18
Publikacja w dniu:
2019-04-18
Opis zmiany:
b/d