2018-09-04

W dniu 3 września br. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie podsumowujące funkcjonowanie zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie zakazu używania materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Szczyrk. Na spotkaniu obecny był Burmistrz Miasta Antoni Byrdy oraz Komendant Komisariatu Policji w Szczyrku Jerzy Bujok.

Komendant poinformował, iż od dnia wejścia w życie zarządzenia burmistrza odnotowano 4 interwencje: 2 - 30 sierpnia i 2 - 31 sierpnia br. W dniu 1 i 2 września nie przyjęto  żadnego zgłoszenia w tej sprawie.

Policja reagowała na zgłoszenia i odnotowała interwencje celem przeprowadzenia czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie w kierunku art. 51 par. 1 kodeksu wykroczeń.

Dziękujemy Mieszkańcom, że mając wiedzę o wprowadzeniu zarządzenia, poinformowali Policję o naruszeniu zarządzenia w/w, co świadczy o tym, że dobro wspólne mieszkańców i turystów nie jest im obojętne.

                                                                                                                      

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2018-09-04
Publikacja w dniu:
2018-09-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2018-09-04
Publikacja w dniu:
2018-09-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2018-09-04
Publikacja w dniu:
2018-09-04
Opis zmiany:
b/d