2014-04-30

Dnia 29 kwietnia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU

podczas której Radni rozpatrzyli projekty uchwał m.in. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Górskiej, Grzybowej i Góry Beskid. W nowo opracowanym planie przewiduje się wprowadzenie funkcji sportów zimowych wraz z zabudową usługową oraz terenu miejsc pamięci narodowej. Uczestniczący w tej części sesji przedstawiciel spółki Mosty Katowice P. Marcin Sucheta pokrótce omówił realizowane i planowane prace na Górze Beskid (harmonogram). Radni jednogłośnie podjęli w/w uchwałę.

Z treścią podjętych uchwał można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego www.bip.szczyrk.pl w zakładce Prawo lokalne, Uchwały Rady Miejskiej 2014.

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady w sesji uczestniczył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska” P. Marian Trela wraz Kierownikiem Biura P. Katarzyną Kacorzyk, którzy przedstawili propozycję przystąpienia Gminy Szczyrk do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska” i stworzenia struktury organizacyjnej pozwalającej na wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej w nadchodzącej perspektywie finansowej 2014-2020.

Ponadto Radni omówili kwestię dot. uregulowania spraw własnościowych Parku Zwierzyniec, rozbudowę Cmentarza Komunalnego przy ul. Beskidzkiej oraz zasady funkcjonowania „Gazety Szczyrkowskiej”.

Z innymi tematami poruszanymi podczas LVII Sesji RM można przeczytać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego www.bip.szczyrk.pl w zakładce Rada Miejska, protokoły 2010-2014, którego treść zostanie zamieszczona po jego zatwierdzeniu.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-04-30
Publikacja w dniu:
2014-04-30
Opis zmiany:
b/d