2014-03-26

Dnia 25 marca 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się LVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU, podczas której Radni rozpatrzyli projekty uchwał związane ze zmianami finansowymi na 2014 rok.

Na podstawie art. 11a ustawy o ochronie zwierząt Rada Miejska wypełniając obowiązek, jakim jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Szczyrk na 2014 rok. W dalszej części sesji Radni zgodnie ze wcześniejszym stanowiskiem podjęli uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przy ul. Radosnej i ul. Spacerowej (tj. teren towarzyszący Ośrodkowi Leczniczo-Opiekuńczemu i Wypoczynkowemu „Adam”) oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk w rejonie parkingu na Pośrednim przy ul. Wiślańskiej (teren sąsiadujący z parkingiem towarzyszącym funkcji rekreacyjno-sportowej związanej z infrastrukturą narciarską).

Z treścią podjętych uchwał można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego www.bip.szczyrk.pl w zakładce Prawo lokalne, Uchwały Rady Miejskiej 2014.

Na początku sesji Burmistrz Miasta P. Wojciech Bydliński wraz z Przewodniczącym Rady P. Antonim Byrdy złożyli na ręce Prezesa Międzygminnego Klubu Sportowego „Skrzyczne” Szczyrk P. Ewy Haratek gratulacje za zajęcie I miejsca w Narciarstwie Alpejskim w klasyfikacji klubowej w kategorii JUNIOR A podczas XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych „Śląsk 2014” życząc wszystkim zawodnikom dalszych sukcesów w walce o medale a opiekunom i trenerom satysfakcji z pracy z młodzieżą.

Ponadto na zaproszenie Przewodniczącego Rady w sesji uczestniczył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” P. Jerzy Szalbot wraz z Dyrektorem Biura P. Dominiką Tyrna, którzy przedstawili propozycję przystąpienia Gminy Szczyrk do Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” i stworzenia struktury organizacyjnej pozwalającej na wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej dotyczące dotychczasowej działalności „Beskidzkiej 5” w nadchodzącej perspektywie finansowej 2015-2020 (w tym organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, małych i średnich przedsiębiorców itp.).

Z innymi tematami poruszanymi podczas LVI Sesji RM można przeczytać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego www.bip.szczyrk.pl w zakładce Rada Miejska, protokoły 2010-2014, którego treść zostanie zamieszczona po jego zatwierdzeniu.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-03-26
Publikacja w dniu:
2014-03-26
Opis zmiany:
b/d