2018-09-25

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej:

 

Ø  1 październik   2018 r. (poniedziałek) – Spotkanie „ FUNDUSZE UNIJNE DLA OŚWIATY ” – godzina 15.00-18.00. Spotkanie odbywa się w  Budynku Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „ WOM” w Bielsku-Białej ul. Legionów 25 (sala konferencyjna nr 011A i B parter) 

Na planowanym spotkaniu zostaną przedstawione podstawowe informacje  dotyczące wsparcia edukacji ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia kwalifikacji  nauczycieli:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

- wsparcie w zakresie edukacji przedszkolnej (wsparcie infrastrukturalne i na funkcjonowanie przedszkola, w tym również szkolenia dla nauczycieli),
- wsparcie kształcenia ogólnego (dedykowane uczniom oraz jako element dodatkowy - szkolenia dla nauczycieli),
- wsparcie kształcenia zawodowego (zarówno infrastrukturalne oraz dedykowane uczniom oraz, jako element dodatkowy - szkolenia dla nauczycieli).

  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Wsparcie dla szkół, kadry kierowniczej i nauczycieli.
  • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Podnoszenie kwalifikacji dla nauczycieli z zakresu programowanie oraz informacje nt. ogólnego wsparcia z zakresu zmiany/podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w tym pożyczki na kształcenie.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/351-spotkanie-fundusze-unijne-dla-oswiaty

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Przybyła
Dokument z dnia:
2018-09-25
Publikacja w dniu:
2018-09-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Przybyła
Dokument z dnia:
2018-09-25
Publikacja w dniu:
2018-09-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Przybyła
Dokument z dnia:
2018-09-25
Publikacja w dniu:
2018-09-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Przybyła
Dokument z dnia:
2018-09-25
Publikacja w dniu:
2018-09-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Przybyła
Dokument z dnia:
2018-09-25
Publikacja w dniu:
2018-09-25
Opis zmiany:
b/d