2014-03-31

Zgodnie z Uchwałą Nr LXI/308/2010 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie: ustanowienia tytułu „Szczyrkowianin Roku” Przewodniczący Rady Miejskiej P. Antoni Byrdy informuje/przypomina o terminie składania wniosków o nadanie tytułu „SZCZYRKOWIANIN ROKU 2013” do 30 kwietnia br. (wniosek do pobrania w biurze Rady lub ze strony internetowej Urzędu).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 11 -parter) Urzędu Miejskiego w Szczyrku lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk.

Złożone wnioski będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymogów formalnych zgodnie z Regulaminem Przyznawania Tytułu „SZCZYRKOWIANIN ROKU”. Wnioski, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-03-31
Publikacja w dniu:
2014-03-31
Opis zmiany:
b/d