2020-03-13

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy i zainteresowani petenci

Burmistrz Miasta Szczyrk informuję, że począwszy od dnia 16 marca 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Szczyrku wprowadza się następujące ograniczenia w obsłudze interesantów:

  - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Szczyrku udzielać będą informacji na temat realizowanych usług publicznych przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje takie nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.

  - Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres.

 - Korespondencje można składać do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych do Urzędu.

  - Skargi i wnioski (w sprawach niecierpiących zwłoki i nie mogących być zgłoszone telefonicznie) przyjmowane będą przez Burmistrza Miasta Szczyrk lub upoważnioną przez niego osobę we wtorki w godzinach od 800 do 1000 oraz 1500 do 1700 - wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. 

-  Urząd Stanu Cywilnego - sprawy rejestracji zgonów oraz odbioru dowodu osobistego -  czynność będzie dokonywana po umówieniu telefonicznym.  

Interesanci będą OBSŁUGIWANI POJEDYNCZO - w pomieszczeniu  Nr 11/sala,
w którym znajdować może się wyłącznie jeden petent
.

Burmistrz Miasta Szczyrk apeluje do wszystkich Interesantów o:

 - Jak najdalej idące ograniczenie kontaktów międzyludzkich  oraz z pracownikami urzędu przy korzystaniu z usług publicznych świadczonych przez Urząd i składanie wizyt w siedzibie urzędu jedynie w przypadkach bardzo pilnych wymagających osobistego stawiennictwa.

 - Wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami urzędu, a mianowicie kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego, w tym poczty elektronicznej oraz systemu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

 Jednocześnie informuję, że Urząd pracuje w wyznaczonych godzinach pracy a jedynie ogranicza się  bezpośredni kontakt z petentami. 

Nr telefonu:   33 82 950 00

                        33 82 950 34

         faks       33 8 178 763

         e.mail.  sekretariat@szczyrk.pl     

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
b/d