2018-02-20

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30.01.2018 r.
  3. Wystąpienie zaproszonych gości.
  4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
  5. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  1. Zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
  2. Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015 r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
  3. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 5 porządku obrad.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2018-02-20
Publikacja w dniu:
2018-02-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2018-02-20
Publikacja w dniu:
2018-02-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2018-02-20
Publikacja w dniu:
2018-02-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2018-02-20
Publikacja w dniu:
2018-02-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2018-02-20
Publikacja w dniu:
2018-02-20
Opis zmiany:
b/d