2013-05-20

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407), która wprowadza szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego, t.j.:

  • wprowadzenie możliwości jednoczesnego wymeldowania przy zameldowaniuw nowym miejscu (brak konieczności wcześniejszego wymeldowania);
  • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
  • likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
  • likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełnienia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
  • wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;
  • wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
  • odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
  • wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z pracownikami Referatu Ogólno-Organizacyjnego i Społeczno-Administracyjnego, którzy udzielą Państwu niezbędnych informacji – tel. 33 82-95-039.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Redaktor naczelny
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-05-20
Publikacja w dniu:
2013-05-20
Opis zmiany:
b/d