2021-08-04

W związku z ogłoszonymi naborami - Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" postanowiła zorganizować doradztwo we wszystkich Gminach członkowskich LGD, w tym w Szczyrku.
Zapraszamy serdecznie mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji oraz wszystkich chętnych do wzięcia udziału w najbliższym konkursie, do skorzystania z doradztwa.
W Szczyrku spotkanie doradcze odbędzie się w dniu 17.08.2021r. w godz. 16:00-18:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ogłasza nabory w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie następujących przedsięwzięć:
-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez podejmowanie działalności gospodarczej.
-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez rozwijanie działalności gospodarczej.
-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez podejmowanie działalności gospodarczej w obszarze turystyki/okołoturystyki.
-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez rozwijanie działalności gospodarczej w obszarze turystyki/okołoturystyki.
-Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych- Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym.
-Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych- Organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu zachowań proekologicznych i OZE.
-Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej- budowa, przebudowa obiektów tury­stycznych/rekreacyjnych.
Termin składania wniosków: 30.08.2021-13.09.202
Harmonogram doradztwa: TUTAJ