Zgłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – rejestracja działalności, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej

Pracownik u którego załatwisz sprawę: 
mgr Katarzyna Zając -Podinspektor

pok.22 - I piętro
Tel. 33 829 50 32

Wszelkie informacje dostępne dotyczące sposobu załatwienia sprawy dostępne są na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej :
LINK: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku w urzędzie gminy, organ gminy jest zobowiązany do przesłania poprawnie wypełnionego wniosku, przekształconego na formę elektroniczną do CEIDG - nie później niż następnego dnia roboczego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek CEIDG-1 (wersja 1.8.8) - formularz wniosku wraz z załącznikami i instrukcja wypełniania:
LINK: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

 

Uwaga Przedsiębiorco! Nie daj się oszukać!

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG” przypominamy że wszelkie czynności dokonywane w CEIDG są bezpłatne!

Zalecamy przedsiębiorcom szczególną rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d