2022-05-06

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych wynosi - 27,45%

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty za rok 2021 wynosi- 95,57%

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty za rok 2021 wynosi- 8,64%

 

Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych wynosi- 19,96%.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2022-05-24
Publikacja w dniu:
2022-05-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2022-05-06
Publikacja w dniu:
2022-05-06
Opis zmiany:
b/d