Bieżące informacje o jakości powiatrza na terenie województwa ślaskiego dostępne są na stronach:
https://powietrze.gios.gov.pl/
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
http://www.katowice.wios.gov.pl/

Mieszkańcy mogą zgłaszać przypadki naruszeń dotyczących ochrony powietrza pod następującymi nr telefonów bądź adresami e-mail: 33 829 50 27/20, kontrola@szczyrk.pl lub emisja@szczyrk.pl