2018-03-12

Stowarzyszenie Zbója Szczyrka oraz Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku zapraszają mieszkańców Gminy Szczyrk w wieku 60+ do udziału w projekcie "Kabaret Seniora czyli rozwój poprzez sztukę",  współfinansowanym ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020.

Nabór trwa do 1 kwietnia 2018.

Regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w Biurze Projektu w Informacji Turystycznej w Szczyrku i Szczyrkowskim Centrum Kultury (dawne kino) oraz do pobrania poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do zadania Z ANKIETĄ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE