2018-11-03

Projekt „Mała Rzeczpospolita” skierowany jest do mieszkańców miasta Szczyrk w różnym wieku. Jego głównym celem jest popularyzacja wśród osób zamieszkujących Szczyrk, lokalnej kultury, tradycji i historii.

W tym celu przeprowadzone zostaną trzy podstawowe działania:
a) spotkania z historią – obejmujące cykl spotkań składających się z prelekcji oraz panelów dyskusyjnych poruszających zagadnienia związane z lokalnym wymiarem walki o niepodległość oraz procesem jej odzyskania,

b) przygotowanie serialu internetowego – obejmujące opracowanie wraz z mieszkańcami Szczyrku min. 8 filmików opisujących lokalną historię oraz osoby związane z walką o niepodległość,

c) przygotowanie broszurki historycznej dokumentującej lokalną historię związaną z procesem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Szczyrk w okresie od 1.11.2018 do 31.11.2019 roku. W Jego realizacje bezpośrednio zaangażowanych będzie min. 40 mieszkańców gminy Szczyrk w dowolnym wieku, którzy będą uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji serialu internetowego.

Informacje i zapisy:
Biuro projektu mieści w Informacji Turystycznej w Szczyrku, ul. Beskidzka 41 oraz w Szczyrkowskim Centrum Kultury,  ul. Beskidzka 106.

Regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w Biurze Projektu oraz do pobrania w załącznikach poniżej.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Biura Projektu, do dnia 29.11.2018 – osobiście, drogą pocztową na wyżej wskazane adresy lub e-mailem załączając skan pod adres stowarzyszeniezbojaszczyrka@gmail.com

Szczegółowe informacje:
Mateusz Kurowski
tel.  696 498 782
m.kurowski@kultura.szczyrk.pl