2019-07-30

Oświadczenie Urzędu Miasta Szczyrk


Po publikowaniu oświadczenia Dyrektora Centrum Informacyjno-Medialnego Diecezji Bielsko-Żywieckiej zmuszeni jesteśmy sprostować część nieprawdziwych informacji, a dotyczących bezpośrednio Gminy Szczyrk.

Urząd Miejski w Szczyrku nie został w ogóle poinformowany o zamiarze zbycia Ośrodka Caritas w Czyrnej. W dniu 17.07.br., Kuria Biskupia Diecezji Bielsko-Żywieckiej wystąpiła o informację odnośnie przeznaczenia działek zajętych przez Ośrodek Caritas. Teren ten nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego miasta, więc w odpowiedzi na wystąpienie Urząd Miejski wydał odpowiednie zaświadczenie.

Gmina Szczyrk nie posiada prawa pierwokupu do tego terenu, więc stwierdzenie, iż „Gmina Szczyrk nie była zainteresowana pierwokupem ośrodka”, mija się całkowicie z prawdą.

Zwracamy się o sprostowanie nieprawdziwych fragmentów oświadczenia.

Jednocześnie informujemy, że ciągle jesteśmy zainteresowani spotkaniem z Biskupem Bielsko-Żywieckim.


                                                                                                                                                       Antoni Byrdy

                                                                                                                                               Burmistrz Miasta Szczyrk

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Justyna Serowik
Dokument z dnia:
2019-07-30
Publikacja w dniu:
2019-07-30
Opis zmiany:
b/d