Przedsiębiorcom posiadającym już zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane zezwolenia jednorazowe na okres do 2 dni.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

- kopia aktualnego stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dotyczy przedsiębiorców posiadających zezwolenia wydane poza gminą Szczyrk).

OPŁATY:

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się i w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń i wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d